Economie van Moskou


Russische IndustrieSamen met Sint-Petersburg is Moskou de belangrijkste stad in Rusland. Zowel op gebied van industrie, verkeer en toerisme neemt Moskou het voortouw in handen. De stad ligt in de centrale economische regio wat economisch gezien het best ontwikkelde gebied van Rusland is. Aan het eind van het Sovjet tijdperk werkte de helft van de gehele beroepsbevolking in de industrie. Ook nu is dat nog voor een kleine 30% het geval. Waar het industriegebied rond Moskou voorheen vooral op staal en wapens was gericht, heeft nu de consumentenindustrie prioriteit. De belangrijkste exportproducten zijn echter Aardolie en aardgas. Natuurlijk is ook toerisme een groeiende markt. Hoewel Moskou grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt merk je ook hier soms nog dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Hotels en Westerse voorzieningen waren op veel plaatsen niet aanwezig, en dit wordt steeds meer gelijk getrokken naar de Westerse standaarden.

Industrie

De industrie rond Moskou wordt vooral bepaald door machinebouw, textiel- en chemische industrie. In het eerste geval moet je denken bijvoorbeeld gereedschappen of auto-onderdelen. Maar ook hele schepen of locomotieven worden in hoog tempo vervaardigd. Door de vele rivieren is een goede af- en aanvoer mogelijk. De textielindustrie bestaat daarnaast al heel lang in het gebied rond Moskou. Industrie betekende hier vroeger vooral de productie van stoffen. Pas toen de machinebouw al was geïntegreerd in het gebied kwam hier ook de chemische industrie bij. Hierbij gaat het vooral om de productie van synthetische plastics, rubber en kunstmest.