Fora & Fauna

Over het algemeen vind je een brede verzameling aan flora en fauna in Rusland. Landschappen variëren van woeste toendra tot diepe dennenbossen. Rond Moskou is de variatie echter minder. De hoge mate van urbanisatie en industrie schrikt veel dieren af. Op de Moskouse straten zie je vrijwel alleen tamme exemplaren. Door de brede ring van bebouwing liggen de eerste echte grote bossen een eindje van de stad vandaan. Hoe verder je van het centrum af gaat hoe meer bebossing je tegenkomt. Buiten de meeste bebouwing, ten zuiden van Moskou is het natuurreservaat Prioksko aangelegd.
Flora

Moskou ligt net onder het Taiga gebied dat wordt gekenmerkt door uitgestrekte naaldwouden. Hoe dichter je van daaruit naar Moskou gaat, hoe meer deze wouden worden ingewisseld voor gemengde begroeiing waarin de berk overheerst. In de stad zelf zijn verschillende grote en kleinere parken te bezoeken die stuk voor stuk kunstmatig zijn aangelegd. Vooral aan de oostkant van de stad liggen grote parken. Het Izmailovski park bijvoorbeeld is een berkenbos midden in Moskou. Wanneer je de authentieke natuur in wilt, valt het aan te raden een van de vele natuurreservaten te bezoeken. Ten zuiden van Moskou ligt het Prioksko reservaat. Hier vind je een wisselende begroeiing van ruim 800 soorten planten waaronder dennen, berken, tientallen soorten mos en zeldzame orchideeën.

Fauna

In de bossen rond Moskou kun je een hoop wilde dieren tegen het lijf lopen. Hoewel de variatie niet zo groot is als in sommige delen van Rusland, komen in de diepe bossen nog vaak herten, wolven, lynxen en vossen voor. In het Prioksko park vind je naast deze soorten ook elanden, beren, marters en wezels. Deze beesten durven zich niet in de bebouwde gebieden te vertonen. De meest opvallende dieren in Moskou zelf zijn zwerfhonden. Door de verwoesting van veel kleine huisjes in de binnenstad zijn tienduizenden honden op straat komen te leven. Tegenwoordig telt Moskou zo’n miljoen ‘wilde’ honden. In de parken kom je vooral veel bijzonder tamme vogels tegen waaronder de Russische broertjes van onder meer de vink, gaai, specht en nachtegaal.