Staatsvorm en Regering
Demografie

Moskou is tegenwoordig een dichtbevolkt gebied. Vooral vergeleken met de rest van Rusland, waar maar 143 miljoen inwoners wonen verdeeld over het immens grote land, is Moskou erg druk. Maar dit is niet altijd het geval geweest. Pas vanaf de 20ste eeuw is de bevolking in de miljoenen gaan lopen. Vooral na de eerste wereldoorlog groeide de Moskouse bevolking gestaag. De meest explosieve groei vind echter op dit moment plaats. In de afgelopen tien jaar zijn er zo´n 3 miljoen Moskovieten bijgekomen. Dit is te danken aan de grootscheepse immigratie uit omliggende gebieden. Met deze ontwikkeling wordt ook de aloude tegenstelling tussen arm en rijk zichtbaar. Moskou is een van de wereldsteden met de meeste rijke inwoners terwijl je op straat ook de grootste armoede tegenkomt.

Economie

Samen met Sint-Petersburg is Moskou de belangrijkste stad in Rusland. Zowel op gebied van industrie, verkeer en toerisme neemt Moskou het voortouw in handen. De stad ligt in de centrale economische regio wat economisch gezien het best ontwikkelde gebied van Rusland is. Aan het eind van het Sovjet tijdperk werkte de helft van de gehele beroepsbevolking in de industrie. Ook nu is dat nog voor een kleine 30% het geval. Waar het industriegebied rond Moskou voorheen vooral op staal en wapens was gericht, heeft nu de consumentenindustrie prioriteit. De belangrijkste exportproducten zijn echter Aardolie en aardgas. Natuurlijk is ook toerisme een groeiende markt. Hoewel Moskou grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt merk je ook hier soms nog dat er een grote inhaalslag gemaakt moet worden. Hotels en Westerse voorzieningen waren op veel plaatsen niet aanwezig, en dit wordt steeds meer gelijk getrokken naar de Westerse standaarden.